...
Przejdź do treści

KONTAKT

PONIEDZIAŁEK
10-18
WTOREK
10-18
ŚRODA
NIECZYNNE
CZWARTEK
10-18
PIĄTEK
10-18

Adres

Telefon

email

Social Media

To pole nie jest obowiązkowe
Administratorem Państwa danych osobowych jest TRAWERS, SENSORY SIDE PRZESTRZEŃ DLA DZIECI I RODZICÓW AGATA LENARTOWICZ-HAJDAS z siedzibą przy al. al. Pokoju 29B/20, 31-564 Kraków. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.